Fåren

Våra får

Vi har ca 230 tackor varav 130 är gotlandstackor, resterande är korsningstackor.
De lammar i februari till maj.
Fåren växer upp i en ekologisk miljö utan användande av gifter i grödan.

Får
Får
Får
Får
Lamm